Avgifter

Klubbavgifterna avser en termin. De består av medlemsavgift och kursavgift.

Medlemsavgift: 200 kr per termin.

Kursavgift: 600 kr för en kurs per termin. Om du går båda kurserna samtidigt under terminen, kostar andra kursen 300kr.

Engångsavgift: Gäller endast icke medlemmar. Avgift kommer snart.

(För lättast och smidigast hantering, betala i jämna pengar om och när du betalar engångsavgift med kontanter).

Kontakta kassören Monika Ekdahl ifall du har några frågor om avgifter eller inlösning av klippkort:

kassor@lineupclub.nu

Medlemsavgift och kursavgift betalas in på BANKGIRO 5597-6609

Medlemsavgiften och kursavgiften skall vara betalda varje termin före kursstarten. För nya deltagare efter första repetitionstillfället.

Vid inbetalning till bankgirot skriv ditt namn och medlemsnummer, samt vad det avser.

Har du inte fått ditt medlemsnummer än? Ange kursen du anmält dig till istället.

Exempel:

Vera Karlsson

medlemnr: 8500

Medlemsavgift

För kännedom – alla klubbmedlemmar är försäkrade i Folksam.