Avgifter

Medlemsavgift: 200kr/ termin

Klippkort: 400kr/ 11gånger eller 800kr /23gånger

Engångsavgift: Medlem 40kr /

Ej medlem 60kr

(För lättast och smidigast hantering, betala i jämna pengar om och när du betalar engångsavgift).

Medlemsavgift och klippkort betalas in på BANKGIRO 5597-6609

Före kursstart skall medlemsavgift vara betald.

Vid inbetalning till bankgirot skriv ditt namn och medlemsnummer, samt vad det avser. 

Exempel:

Vera Karlsson

medlemnr: 8500

Medlemsavgift

För kännedom- alla klubbmedlemmar är försäkrade i Folksam